Wereldburger

Home / Activiteiten / Wereldburger


Project Wereldburger

Rotary Ridderkerk de Waal organiseerde een feestelijke slotavond op 29 januari 2011 waarbij de opbrengst van die avond zal besteed worden aan twee slaapzalen voor een weeshuis in Dogbo, Benin

Wat is ‘wereldburgerschap’?
Een wereldburger is een persoon die een verbondenheid ervaart met de mensheid in het algemeen, die sterker is dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit. 

Wereldburgerschap gaat uit van de idee dat iedereen vrij is in zijn of haar keuze in cultuur. Vanaf de geboorte zou iedereen vrij moeten zijn om zijn eigen keuze te maken op het gebied van cultuur of om zelf een cultuur te creëren, zonder enige belemmering. De rechten van het individu worden hierbij belangrijker geacht dan de rechten of wetten van de cultuur.

De andere kant van dezelfde spreekwoordelijke medaille, van wereldburgerschap, is het multiculturalisme. Deze stroming stelt het behoud van de eigen cultuur voorop. De verschillende culturen kunnen wel vreedzaam naast elkaar voortbestaan. Ook is een wereldburger een zeer bewuste aardbewoner die zich bewust is dat we de aarde lenen van onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid is dus een vanzelfsprekendheid.

Op de laatste dag van de foto-tentoonstelling “Wereldburger en Ridderkerker”organiseerde Rotary Ridderkerk de Waal een zeer geslaagde en feestelijke (sponsor-)avond in theater het Plein in Ridderkerk.