Over ons

Home / Over ons


Over Rotary Ridderkerk de Waal

Wij zijn een van de twee Rotaryclubs in Ridderkerk en opgericht in 2003. Wij zijn een gemengde club met 24 leden. De leeftijden variëren van 31 tot 63 en ook de achtergronden van de leden is divers. De drie belangrijkste activiteiten die wij jaarlijks organiseren zijn de rally waaraan circa 60 equipes deelnemen, het golftoernooi in Rhoon in september en de bijzondere themadag voor bewoners van Verzorgingshuis ‘t Ronde Sant. Onze wekelijkse bijeenkomsten vinden elke dinsdagavond plaats in Ross Lovell (voormalige Hermitage en Wapen van Rijsoord) te Rijsoord.

Doelstelling:

De opzet van elke Rotaryclub, en dus ook de onze, nodigt uit tot service. Rotaryleden vormen namelijk een netwerk. Binnen dit netwerk stelt ieder lid zijn kennis, vaardigheden en achtergrond in dienst van opdrachten die gezamenlijk worden bepaald. De doelen hiervoor worden bepaald door een open communicatie en dienen charitatieve en educatieve projecten, zowel lokaal als nationaal en internationaal. Binnen onze club is het credo ‘Nos ipsi haec statuemus’. Dit staat voor ‘Dat beslissen wij zelf wel’. Daarmee onderstrepen wij het bijzondere, en tegelijkertijd het eigenzinnige, dat onze club kenmerkt.

Rotary kan door z’n internationale karakter en een ledenaantal van miljoenen wereldwijd een substantiële bijdrage leveren aan het lenigen van nood bij miljoenen andere wereldburgers. Lid zijn van een Rotaryclub betekent dat je dienstbaar bent aan de samenleving en dat in de praktijk zichtbaar wilt maken.

Ethisch handelen:

Ethisch handelen is een van de kernwaarden van de Rotary. De integriteit van je handelen in combinatie met een permanente uitwisseling van informatie van en naar elkaar leidt tot meer wederzijds begrip.

Een integer collectief van ondernemers vanuit diverse disciplines vormt de ideale basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van schitterende projecten met hoge opbrengsten ten behoeve van de sociaal zwakkeren in onze samenleving.